Rechtsgebieden

g

Belastingrecht

Onder de term belastingrecht ofwel fiscaal recht wordt het geheel aan regels verstaan over de heffing en de invordering van belastingen. Met een grondige kennis van het belastingrecht helpen de juristen van Law Consult zijn klanten als het gaat om dwangbevelen, (bodem)beslag, fiscale controle, bestuursaansprakelijkheid of ketenaansprakelijkheid. Maar ook als het belastingrecht zaken betreft zoals bij successierecht, nalatenschap, omzet- en inkomsten- en loonbelasting.

Incassorecht

De juristen van Law Consult biedt zowel bij kleine als grote vorderingen altijd de goede toon weten aan te slaan. De vordering van de klanten zullen sneller geïnd worden dan bij een regulier incassobureau en de kosten die de klant maakt brengen wij bij de schuldenaar in rekening. Law Consult weet de weg in de regels van het incassorecht en staat de klant bij, adviseert en begeleidt bij alle problemen betreffende incassorecht. Of het nu gaat om:

 • debiteurenbewaking;
 • het innen van openstaande vorderingen en het verhalen van de daarmee gemoeide kosten;
 • het bemiddelen met leveranciers;
 • het voeren van incassoprocedures.

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht in Nederland is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. De stichting valt daar veelal buiten. Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat dan alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen, waaronder dus ook de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap.

Law Consult weet de weg in de regels van het ondernemingsrecht en adviseert en begeleidt de klanten bij alle problemen betreffende ondernemingsrecht. Of het nu gaat om:

 • fusies en overnames;
 • de keuze van de ondernemingsvorm;
 • het oprichten en vestigen van vennootschappen;
 • geschillen tussen aandeelhouders;
 • specifieke problemen binnen familievennootschappen;
 • het opzetten van personenvennootschappen (maatschap/V.O.F.);
 • het opstellen van contracten en algemene voorwaarden;
 • aansprakelijkstelling en schadeclaims;
 • fiscale kwesties;
 • huur of verhuur van bedrijfsruimte;
 • geschillen met werknemers;
 • incasso’s;
 • faillissementen;
 • concurrentie en mededinging.

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht gaat over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn. Dat kunnen vluchtelingen zijn, maar ook familieleden van mensen die al in Nederland wonen. Ook kan het gaan om mensen die in ons land willen komen werken. In het vreemdelingenrecht staan meestal de vreemdeling en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tegenover elkaar. Als de IND een besluit neemt waarmee de vreemdeling het niet eens is, kunnen wij als rechtshulpverlener de vreemdeling helpen bij de procedure.