Werkwijze

Law Consult werkt waar mogelijk op basis van het no cure no pay principe. Bij behandeling op basis van no cure no pay betaalt u alleen als er daadwerkelijk een succes is behaald door onze juristen. Deze werkwijze heeft voor u het voordeel dat uw financieel risico beperkt is en u niet betaalt voor juridische werkzaamheden die geen resultaat opleveren.

Law Consult zal in eerste instantie altijd proberen de zaak zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Een gang naar de rechter is vaak erg kostbaar en kost veel tijd waardoor alle partijen in de meeste gevallen beter af zouden zijn wanneer buiten de rechtszaal een oplossing gevonden kan worden. Law Consult richt zich op het oplossen van uw probleem zonder direct dat hier hoge (gerechtelijke) kosten mee gepaard gaan waar vooral de juridische dienstverleners van profiteren. Wanneer er geen oplossing mogelijk is zonder tussenkomst van de rechter, hangt het af van het type zaak of wij u kunnen ondersteunen bij een gang naar de rechter.

g